Strona główna/Aktualności/Oferta pracy w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Krostoszowicach

Oferta pracy w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Krostoszowicach

11 Sierpnia 2020

Oferta pracy w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Krostoszowicach / Filia w Łaziskach/   na stanowisku wychowawcy.

Poszukujemy osoby  na stanowisko wychowawcy w świetlicy mającej doświadczenie w pracy z dziećmi, kreatywnej, odpowiedzialnej, zaangażowanej w wykonywana pracę.

Wychowawcą w placówce wsparcia dziennego może być osoba, która posiada:

  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, lub dowolne studia wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
  • lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a jej władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona;
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Osoby spełniające wymagania proszone są o złożenie CV w siedzibie placówki w Krostoszowicach . Wcześniej preferowany  kontakt pod numerem telefonu 32 4727923. Termin składania dokumentów do 24.08.2020. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa pracownika w Świetlicy w Łaziskach w wymiarze 5/8 etatu od miesiąca września.

 

do góry