Uwaga smog!

17 Grudnia 2019
Uwaga smog!

DM/KT/542-2/60/19/NG Województwo Śląskie Poziom 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Informacje o ryzyku przekroczenia poziomu informowania

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia godz. 9.00 17.12.2019 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka
Od godz. 9.00 dnia 17.12.2019 r. do godz. 24.00 dnia 17.12.2019 r

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowokomunalnego.
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza dla stężeń średniodobowych pyłu PM10 na dzień 17.12.2019 r. wykonana na podstawie analizy wyników pomiarów, a na dzień 18.12.2019 r. przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution
Dzień 17.12.2019 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrze na stacjach monitoringu na poniższych obszarach jakość powietrza, ze względu na pył zawieszony PM10, jakość powietrza będzie zła.
Prognozowane na dzień 17.12.2019 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: Gliwice, powiat gliwicki, powiat tarnogórski, Katowice, Chorzów, Mysłowice, Siemianowice Śl., Zabrze, Bytom, Piekary Śl., Ruda Śl., Świętochłowice, Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, powiat rybnicki, powiat mikołowski, powiat wodzisławski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 17.12.2019 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: szacunkowa sumaryczna liczba ludności zamieszkującej obszary miast i powiatów wymienionych powyżej: 2 187 734 osób
2

Dzień 18.12.2019 r

Brak ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Informacje o zagrożeniu

Wrażliwe grupy ludności osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożności
Ogół ludności: Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności: Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz. Nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach. Osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi i bieżące śledzenie prognoz zmian zanieczyszczenia powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution).

Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń

Zakres działań krótkoterminowych
· Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych

Informacje organizacyjne

Data wydania 17.12.2019 r. godz. 9.00
Podstawa prawna
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) · rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
Źródła danych
· Państwowy Monitoring Środowiska - dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska · Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza
Opracowanie
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Publikacja http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosci

 


do góry