Unia Europejska - Projekty

Easy to read - ETR

Tekst łatwy do czytania - easy to read (ETR)

 Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK.

 

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Krostoszowicach

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Krostoszowicach, w skrócie Świetlica znajduje się przy ulicy Gustawa Morcinka 4 w Krostoszowicach. Posiada dwie filie. Filia w Skrzyszowie znajduje się przy ulicy 1 Maja 177 w Skrzyszowie. Filia w Łaziskach znajduje się przy ulicy Powstańców Śląskich 95 w Łaziskach.

To jest budynek Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach gdzie znajduje się świetlica.

To jest budynek Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach gdzie znajduje się świetlica.To jest wejście do świetlicy oraz biura świetlicy. Znajduje się z tyłu budynku szkoły. Przed wejściem jest stopień.

Po wejściu do budynku.

Po wejściu do budynku, na wprost są drzwi do świetlicy oraz biura świetlicy.

Po wejściu do budynku, na wprost są drzwi do świetlicy oraz biura świetlicy.

Gdzie jest filia w Skrzyszowie?

To jest budynek Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie gdzie znajduje się filia świetlicy.To jest budynek Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie gdzie znajduje się filia świetlicy.

To jest wejście do filii świetlicy w Skrzyszowie. To jest wejście do filii świetlicy w Skrzyszowie.

 

Gdzie jest filia w Łaziskach?

To jest budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach gdzie znajduje się filia świetlicy w Łaziskach.

To jest budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach gdzie znajduje się filia świetlicy w Łaziskach.

 

Wejście do filii znajduje się z tyłu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach. Żeby wejść do filii świetlicy należy wejść po schodach i wejść do budynku.

Wejście do filii znajduje się z tyłu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach. Żeby wejść do filii świetlicy należy wejść po schodach i wejść do budynku.

Filia świetlicy znajduje się za roletą.

Filia świetlicy znajduje się za roletą.

Kto jest kierownikiem świetlicy?

Kierownikiem Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Krostoszowicach jest Adriana Spandel. Kierownik to osoba, która odpowiada za świetlicę i filie.

Czym zajmuje się świetlica?

Na świetlicy prowadzone są zajęcia dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Zajęcia dotyczą pomocy dzieciom w odrabianiu zadań domowych, nauce oraz organizowaniu czasu wolnego.

Prowadzone są takie zajęcia jak:

 • Plastyczne;
 • Techniczne;
 • Informatyczne;
 • Ruchowe;
 • Terapeutyczne;
 • Muzyczne;
 • Przyrodnicze;
 • Integracyjne;

Osoba dotknięta niepełnosprawnością może skontaktować się z biurem świetlicy poprzez:

 • Wizytę osobistą;
 • Napisanie i wysłanie listu na adres Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Krostoszowicach;
 • Napisanie wiadomości i wysłanie jej na adres e-mail: ;
 • Telefonicznie pod numerem: 32 472-79-23.

Do świetlicy można przyjść także z psem przewodnikiem, który pomaga osobie przy poruszaniu się.

 

Jak skontaktować się ze świetlicą?

Biuro świetlicy czynne jest od poniedziałku do piątku.

Jeżeli chcesz skontaktować się z biurem świetlicy telefonicznie, zadzwoń na numer: 32 472-79-23.

Innym sposobem skontaktowania się jest napisanie wiadomości na adres e-mail:

 

do góry