Strona główna/Aktualności/Nabór uzupełniający

Nabór uzupełniający

3 Sierpnia 2020
Nabór uzupełniający

Gmina Godów ogłasza nabór uczestników projektu „Nasz nowy dom” dla zadania 2 „świetlica profilaktyczno-wychowawcza”.

 

Projekt „Nasz nowy dom” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.4. Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

 

Głównym celem projektu jest ograniczenie problemu zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym wśród 24 osób niepełnosprawnych (12 K i 12 M) oraz 15 dzieci i młodzieży (8 K i 7 M)
z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LGD Morawskie Wrota) poprzez zapewnienie świadczenia usług terapeutycznych w formie mieszkania wspomaganego oraz usług wsparcia dziennego w świetlicy profilaktyczno - wychowawczej na terenie Gminy Godów w okresie do IX 2020 r.

 

Uczestnikami zadania 2 „świetlica profilaktyczno-wychowawcza” projektu mogą być:

dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat, wychowujące się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju, głównie z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych, niewydolnych wychowawczo, niepełnych, wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo, dotkniętych problemem przemocy, adopcyjnych, a także objętych systemem pieczy zastępczej, zamieszkujące i/lub i lub aktywne edukacyjnie i/lub aktywne społecznie na terenie obszaru gmin: Godów, Gorzyce, Krzyżanowice, Lubomia, Marklowice, Mszana.

 

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

  • utworzenie 15 miejsc świadczenia usług społecznych w świetlicy terapeutyczno - wychowawczej na terenie gminy Godów w miejscowości Skrzyszów dostępnych w trybie dziennym od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 15.30 (w dni wolne od nauki od 10.00 do 14.00);
  • Organizacja zajęć (w tym sportowych) - codzienny program ŚPW obejmuje zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, organizację dożywienia, pomoc dydaktyczną, uczenie samodzielności, odpowiedzialności nawiązując do wszystkich kompetencji kluczowych, w szczególności zaś kompetencji społecznych i obywatelskich, promując właściwe postawy życia oraz uczestnicząc w życiu społecznym.
  • Programy profilaktyczne:
  1. a) warsztaty z arteterapeutą,
  2. b) zajęcia z psychologiem,
  3. c) zajęcia teatralne profilaktyczne.
  • Rekreacja, wypoczynek:
  1. a) basen / wycieczki.

 

 

Rekrutacja do świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Skrzyszowie trwa do 31 listopada 2019 r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie przy ul. 1 Maja 66, 44-340, Godów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, osobiście lub za pośrednictwem pracowników świetlicy lub elektronicznie na adres: .

 

Wzory dokumentów, druków i formularzy rekrutacyjnych są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie oraz na stronie internetowej Gminy Godów: www.godow.pl.

 

W celu dokonania zgłoszenia do udziału w projekcie koniecznie zapoznaj się z regulamin projektu zamieszczonym poniżej oraz wypełnij niezbędne formularze.

 

[Załączniki na www:]

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nasz nowy dom” dla zadania 2 „świetlica profilaktyczno-wychowawcza”.

- formularz danych uczestnika projektu, deklaracja udziału w projekcie, oświadczenie dotyczące danych osobowych;

- karta zgłoszenia;

- wzór zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej;

- wzór zaświadczenia o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 

[obowiązkowo logotypy UE pod informacją].

Kategoria: powiązane pliki [4]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf formularz danych osobowych i deklaracja uczestnictwa.pdf 163.45KB pobierz Plik: formularz danych osobowych i deklaracja uczestnictwa.pdf
pdf Karta zgłoszenia.pdf 464.38KB pobierz Plik: Karta zgłoszenia.pdf
pdf zaświadczenie o korzystaniu z Porgramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.pdf 78.69KB pobierz Plik: zaświadczenie o korzystaniu z Porgramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.pdf
pdf zaświadczenie o wsparciu przez pomoc społeczną.pdf 79.96KB pobierz Plik: zaświadczenie o wsparciu przez pomoc społeczną.pdf

do góry