Unia Europejska - Projekty
Strona główna/Aktualności/Projekt "Nasz Nowy Dom"

Projekt "Nasz Nowy Dom"

1 Lipca 2022
Projekt

Informacja o trwałości rezultatu projektu "Nasz Nowy Dom".

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Krostoszowicach chce poinformować że w filli w Skrzyszowie dostępne jest 15 miejsc dla dzieci, które chcą na nią uczęszczać. Liczba miejsc jest ograniczona.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 722 89 80 lub osobiście pod adresem: ul. 1 Maja 177, 44-348 Skrzyszów

 

Projekt 'Nasz Nowy Dom" był realizowany przez Gminę Godów wraz z Stowarzyszeniem Przy Dziupli w okresie 01.10.2019 r. - 30.06.2021 r. Program był finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -
2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych.

logo

do góry